SERR CEVİZ
Yabancı yani ithal bir cevizdir. Serr çeşidinin yan dallarının meyve verme oranı % 30-50 arasında değişir ve yapraklanma Payne çeşidinden yaklaşık bir gün daha öncedir. çok erken çiçeklenir. Hasat zamanı, erken-orta periyot olarak belirlenmiştir..İri meyvelere sahip olan çeşidin iç randıman oranı yaklaşık % 60 dır. iç ceviz ağırlığı 7.8 gr, açık renkli iç oranı ise %70-80 dir.
Toprak şartlarının iyi olduğu yerlerde aşırı bir ağaç gelişimi ile iyi bir verim elde edilmesi çoğu kez rastlanan bir durumdur. Tozlayıcıya çoğu kez gereksinim duymaz. Hasat zamanı erken orta peryod olarak belirlenmiştir. İç randıman oranı yaklaşık %60'tır. İç ceviz ağırlığı 7,8 gr, açık renkli oranı ise %70-80'dir. Erken hasat olur, dikim sıklığı 12 x 12 m olarak belirlenir, çünkü iyi toprak şartlarında ağaç büyük bir taç oluşturur
YERLİ CEVİZ ÇEŞİTLERİ
YABANCI CEVİZ ÇEŞİTLERİ
Yüksek miktarlı alımlarınızda fidanlarımızı nakliye araçlarımızla
adresinize teslim ediyoruz.