YERLİ CEVİZ ÇEŞİTLERİ
YABANCI CEVİZ ÇEŞİTLERİ
Yüksek miktarlı alımlarınızda fidanlarımızı nakliye araçlarımızla
adresinize teslim ediyoruz.
FERRGNES
• Ağaçları orta güçlü büyür. Dallanma seyrektir. Çok Verimlidir.
• Bademlerinin kalitesi ile dikkat çekmektedir.
• Meyveye çabuk yatar, iri dış kabukları serttir.
• İç randıman % 40, çift badem oranı % 1-2’dır.
• Hasat zamanı: Eylülün üçüncü haftasıdır.
• Tozlayıcıları:  Ferraduel,  Ferrastar,  Tuono.

FERRADUEL
• Ağaçları orta kuvvetle yayvan gelişir. Verimlidir.
• Bademlerinin kalitesi ile dikkat çekmektedir.
• Meyveleri iri-orta büyüklükte, meyve kabuğu serttir.
• İç randıman % 35-40, çift badem oranı % 1’dır.
• Hasat zamanı: Eylülün ikinci haftasıdır.
• Tozlayıcıları: Ferragnes, Ferrastar.

NONPAREİL
• Ağaçları Kuvvetli ve dikine gelişir. Çok Verimlidir.
• Meyveleri hafif uzunumsu ve şişkindir.
• Meyve kabuğu orta sertliktedir.
• İç randıman % 55-60, çift badem oranı % 5-6’dır.
• Hasat zamanı: Eylülün ortasıdır.
• Tozlayıcıları: Texas, Crimorto.

TEXSAS
• Ağaçları Kuvvetli ve dikine büyür. Verimlidir.
• Meyveleri hafif uzunumsu ve şişkindir.
• Meyve kabuğu orta sertliktedir.
• İç randıman % 50, çift badem oranı % 20-30’dur.
• Hasat zamanı: Eylülün iki ve üçüncü haftasıdır.
• Tozlayıcıları: Nonpariel.

NE PLUDH ULTRA
• Ağaçları Kuvvetli ve verimlidir. Orta geç çiçeklenir.
• Meyve kabuğu serttir.
• Orta iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir.
• İç randıman % 40, çift badem oranı % 15-30’dur.
• Hasat zamanı: Eylülün ortası
• Tozlayıcıları: Nonpariel.

DRAKE
Orta geç’çi bir çeşittir. Sert kabukludur. Diğer çeşitlere göre polen miktarı oldukça fazladır. Tozlayıcısı Nonpareil'dir
TUONO

İtalya orjinlidir. Geç çiçeklenir. En önemli özelliği kendine  verimlidir. Mahsul verme durumu iyidir. İç randıman %40 civarındadır. İkiz badem oranı %15-30 civarındadır. Çok iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir.
CARMEL
Nonpareil’den hemen sonra çiçeklenir.Meyve iç randımanı %60 olup ikiz iç yapmaz.Meyvenin olgunlaşması Teksas’la hemen hemen aynıdır.Ağaçlar çoğunlukla dikine gelişme eğilimindedir.Meyvelerin soğuk zararına dayanımı iyidir.Meyvelerin yapısı geniş ve uzun olup ABD’de Nonpareil’den sonra en fazla yetiştiriciliği yapılan çeşit olup, mevcut plantasyonlar haricinde yeni kurulan bahçelerde ağırlıklı Carmel çeşidi kullanılmaktadır